หญิงตะวันตกมีแนวโน้มดื่มหนักและใช้ชีวิตเหมือนกับผู้ชาย


ทางด้านสำนักข่าวเอเอฟพีได้มีการรายงานว่าจากการสำรวจข้อมูลของชีวิตวัยรุ่นในชาติตะวันตกก็ได้พบว่าผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 27 ปีสนุนมากนั้นใช้ชีวิตไม่ต่างกับผู้ชายชอบปาร์ตี้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนและดื่มจัดซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้

จะทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับยุคกลางยุค 20 และความแตกต่างของการใช้ชีวิตของผู้ชายกับผู้หญิงก็มีค่อนข้างมากปัจจุบันช่องว่างดังกล่าวก็แคบลงเรื่อยๆด้วย

สำหรับผลการศึกษาในบริษัทหนึ่งที่ได้มีการทำวิจัยซึ่งข้อมูลทั้งยุโรปและอเมริกาเหนือได้ระบุว่าช่องว่างความแตกต่างระหว่างการดื่มของผู้ชายกับผู้หญิงมีน้อยลงไม่ได้เป็นเพราะผู้ชายมีพฤติกรรมในการดื่มน้อยลงแต่เป็นเพราะพฤติกรรมของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปดื่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมากด้วยนะคะ

เรื่องน่าสนใจ